Press ESC to close

3DO

HISTORIA

W 1991 roku Trip Hawkins, twórca znanej firmy programistycznej Electronic Arts założył firmę 3DO Company z zamiarem opracowania interaktywnego, domowego systemu rozrywki, którego centralnym elementem miał być odtwarzacz CD nowej generacji. Odtwarzacz ten maił pracować w nowym, multimedialnym standardzie, który miał znaleźć szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach począwszy od rozrywki przez edukacje na przetwarzaniu danych komputerowych skończywszy. Urządzenie stanowiące centralny element w zależności od jego wykorzystania mogłoby pełnić funkcję konsoli do gier, elektronicznej książki, odtwarzacza audio i wideo oraz archiwum danych komputerowych. Ambicją twórców było aby system ten był wykorzystywany przez cała rodzinę.

Aby zrealizować ambitne plany Hawkins nawiązał bliskie kontakty z wieloma gigantami świata rozrywki, przemysłu elektronicznego i telekomunikacji takimi jak Time Warner, Paramount, Warner Bros., AT&T;, MCA, Matsushita, GTE. Współpraca z wyżej wymienionymi firmami otwierała bramy do olbrzymich zasobów filmowych, umożliwiała dostęp do największych sieci telewizji kablowych i sieci telekomunikacyjnych w USA. Jednoczenie około 200 firm programistycznych zadeklarowało chęć współpracy nad tworzeniem oprogramowania z których najbardziej znane to Electronic Arts, Origin, Virgin Games, Dynamix, Konami, Capcom, Interplay, Crystal Dynamics, Psygnosis i Microprose.

Opracowanie projektu powierzono grupie ludzi tworzącej firmę New Technologies Group, którą wykupiła 3DO Company. Na jej czele stali Dave Needle i RJ Mical wcześniej pracujący przy tworzeniu komputera Amiga i przenośnej konsoli ATARI LYNXA. Po raz pierwszy prototyp nowej konsoli został zaprezentowany w 1993 roku w Chicago na Electronic Entertainment Show. Firma 3DO po opracowaniu swojego systemu nigdy nie zajęła się jego produkcją co było od początku planowane. Zyski czerpała ze sprzedaży licencji takim firmom jak Panasonic, Goldstar, Sanyo, Samsung, T&T;, Toshiba i Creative Labs lecz tylko część z nich wprowadziła do sprzedaży gotowe urządzenia. Debiut odbył się w 1994 roku lecz mimo nowatorskiej koncepcji system nie znalazł szerszego grona nabywców głównie za sprawą astronomicznej ceny ustalonej na poziomie ok. $700. Ostatecznie całe przedsięwzięcie zakończyło się fiaskiem. W kwietniu 1997 roku 3DO sprzedało wszelkie prawa firmie Samsung Electronics za cenę $20 mln. U podstaw porażki doskonale zapowiadającego się elektronicznego systemu rozrywki bezsprzecznie leżała zła polityka cenowa producentów. Niestety firma 3DO posiadająca pełną kontrolę nad rozwiązaniami konstrukcyjnymi, niemal nie miała wpływu na dystrybucję i marketing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *