Emu#dreams Forum | Download | RSS | IRC | ADD NEWS | last 7 days | last 31 days | MUSEUM

Pugsy Cheat 0.200 [518][witek], 2018-08-12 22:01:00

[Source: http://www.mamecheat.co.uk/forums/viewtopic.php?f=10&t=12483]

Aktualizacja cheatów dla mame.
Plik cheat.7z wrzucamy do głównego folderu emulatora (nie rozpakowujemy).